LUKKE

Handlekurven Din

Vilkår og betingelser for bruk

FORTSETTELSE:

OVERSIKT
Dette nettstedet drives av meerbest.com. Gjennom hele nettstedet refererer begrepene "vi", "oss" og "vår" til meerbest.com. Vi tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester som er tilgjengelig fra dette nettstedet til deg, brukeren, under forutsetning av at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og/eller kjøpe noe fra oss, inngår du vår "Tjeneste" og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("Tjenestevilkår", "Vilkår"), inkludert eventuelle tilleggsvilkår og retningslinjer som det henvises til her og/eller som er tilgjengelige via hyperkobling. Disse tjenestevilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, selgere og/eller innholdsbidragsytere.

Les disse bruksvilkårene nøye før du går inn på eller bruker nettstedet vårt. Ved å gå inn på eller bruke noen del av nettstedet godtar du å være bundet av disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke gå inn på nettstedet eller bruke noen av tjenestene. Hvis disse bruksvilkårene anses som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse bruksvilkårene.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til i den nåværende butikken, er også underlagt bruksvilkårene. Du kan når som helst se den nyeste versjonen av bruksvilkårene på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse bruksvilkårene ved å legge ut oppdateringer og/eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden regelmessig for endringer. Hvis du fortsetter å bruke eller få tilgang til nettstedet etter at endringer er lagt ut, innebærer det at du godtar disse endringene.

Butikken vår driftes av Shopify Inc. De gir oss den nettbaserte e-handelsplattformen som gjør det mulig for oss å selge våre produkter og tjenester til deg.

AVSNITT 1 - BESTEMMELSER FOR NETTBUTIKKEN

Ved å godta disse bruksvilkårene erklærer du at du er myndig i henhold til lovgivningen i landet du bor i, eller at du er myndig i henhold til lovgivningen i landet du bor i, og at du har gitt oss ditt samtykke til at dine mindreårige pårørende kan bruke dette nettstedet.

Du må ikke bruke produktene våre til ulovlige eller uautoriserte formål, og du må ikke bryte noen lover i din jurisdiksjon når du bruker tjenesten (inkludert, men ikke begrenset til, lover om opphavsrett).

Du må ikke overføre ormer, virus eller annen destruktiv kode.

Brudd på eller overtredelse av noen av vilkårene vil føre til umiddelbar oppsigelse av tjenestene dine.

AVSNITT 2 - GENERELLE VILKÅR

Vi forbeholder oss retten til når som helst å nekte noen å bruke tjenesten, uansett grunn.

Du erkjenner at innholdet ditt (med unntak av kredittkortinformasjon) kan overføres ukryptert og (a) overføres over ulike nettverk og (b) endres for å tilpasses de tekniske kravene til tilkoblede nettverk eller enheter. Kredittkortopplysninger krypteres alltid når de overføres via nettverk.

Du samtykker i ikke å reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten, eller noen kontakt på nettstedet som tjenesten leveres gjennom, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

Overskriftene som brukes i denne avtalen, er kun tatt med for klarhetens skyld og begrenser ikke disse vilkårene eller har noen annen virkning.

AVSNITT 3 - NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET OG TIDSLINJE FOR INFORMASJON

Vi er ikke ansvarlige hvis informasjonen på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Materialet på dette nettstedet er kun ment som generell informasjon og skal ikke brukes som eneste grunnlag for beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, fullstendige eller aktuelle informasjonskilder. Enhver tillit til materialet på dette nettstedet skjer på egen risiko.

Dette nettstedet kan inneholde historisk informasjon. Historisk informasjon er ikke nødvendigvis oppdatert og er kun ment som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi er ikke forpliktet til å oppdatere informasjonen på nettstedet. Du samtykker i at det er ditt ansvar å følge med på endringer på nettstedet vårt.


AVSNITT 4 - ENDRINGER I TJENESTEN OG PRISER
Prisene på våre produkter kan endres uten varsel.

Vi forbeholder oss retten til å endre eller avslutte tjenesten (eller deler av den eller dens innhold) når som helst uten varsel.

Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjon eller avvikling av tjenesten.

PUNKT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (der det er aktuelt)
Visse produkter eller tjenester kan være eksklusivt tilgjengelige online via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha et begrenset antall og er kun underlagt våre returregler.


Vi har gjort vårt ytterste for å vise fargene og bildene av produktene våre så nøyaktig som mulig i butikken. Vi kan ikke garantere nøyaktigheten av fargegjengivelsen på din dataskjerm.

Vi forbeholder oss retten til, men er ikke forpliktet til, å begrense salget av våre produkter eller tjenester til bestemte personer, geografiske områder eller land. Vi kan utøve denne retten fra sak til sak. Vi forbeholder oss retten til å begrense antallet produkter eller tjenester vi tilbyr. Alle beskrivelser av produkter eller produktpriser kan endres når som helst uten varsel og etter vårt eget skjønn. Vi forbeholder oss retten til å kansellere et produkt når som helst. Et tilbud om et produkt eller en tjeneste på dette nettstedet er ugyldig der det er forbudt.

Vi garanterer ikke at kvaliteten på produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale du kjøper eller mottar vil oppfylle dine forventninger, eller at eventuelle feil i tjenesten vil bli rettet.

SEKSJON 6 - NØYAKTIGHET AV FAKTURERINGS- OG KONTOINFORMASJON
Vi forbeholder oss retten til å avvise bestillinger du gjør hos oss. Vi kan, etter eget skjønn, begrense eller kansellere antall kjøp per person, per husstand eller per bestilling. Disse begrensningene kan også gjelde for bestillinger som er lagt inn med samme kundekonto eller kredittkort, og/eller bestillinger som bruker samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi endrer eller kansellerer en bestilling, kan vi forsøke å varsle deg ved å kontakte e-postadressen og/eller faktureringsadressen/telefonnummeret som ble oppgitt ved bestillingen. Vi forbeholder oss retten til å begrense eller forby bestillinger som etter vårt skjønn ser ut til å ha blitt plassert av forhandlere eller distributører.

Du samtykker i å oppgi oppdatert, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som gjøres i butikken vår. Du samtykker i å oppdatere kontoen din og annen informasjon, inkludert e-postadresse, kredittkortnummer og utløpsdato, slik at vi kan fullføre transaksjonene dine og kontakte deg om nødvendig.

For mer informasjon, se våre retningslinjer for retur.


AVSNITT 7 - VALGFRIE VERKTØY
Vi kan gi deg tilgang til tredjepartsverktøy som vi ikke overvåker, kontrollerer eller påvirker.

Du erkjenner og samtykker i at vi gir tilgang til slike verktøy "som de er" og "som tilgjengelige" uten garantier, erklæringer eller vilkår av noe slag og uten godkjenning. Vi har ikke noe som helst ansvar som følge av eller i forbindelse med din bruk av valgfrie tredjepartsverktøy.

All bruk av valgfrie verktøy som tilbys via nettstedet, skjer helt på egen risiko og etter eget skjønn, og du bør forsikre deg om at du er kjent med og godtar vilkårene og betingelsene som gjelder for verktøyene som tilbys av de respektive tredjepartsleverandørene.

Vi kan også i fremtiden komme til å tilby nye tjenester og/eller funksjoner via nettstedet (inkludert lansering av nye verktøy og ressurser). Slike nye funksjoner og/eller tjenester skal også være underlagt disse bruksvilkårene.


AVSNITT 8 - LENKER TIL TREDJEPARTER
Visse typer informasjon, produkter og tjenester som er tilgjengelige via tjenesten vår, kan inneholde materiale fra tredjeparter.

Tredjepartslenker på dette nettstedet kan lede deg til nettsteder som ikke er tilknyttet oss. Vi er ikke ansvarlige for å gjennomgå eller evaluere innholdet eller nøyaktigheten, og vi gir ingen garantier og har ikke noe ansvar eller erstatningsansvar for materiale eller nettsteder fra tredjeparter, eller for annet materiale, produkter eller tjenester fra tredjeparter.

Vi er ikke ansvarlige for skader eller erstatningsansvar knyttet til kjøp eller bruk av varer, tjenester, ressurser, innhold eller andre transaksjoner som gjøres i forbindelse med en tredjeparts nettsted. Les nøye gjennom tredjepartens retningslinjer og praksis og forsikre deg om at du forstår dem før du inngår en transaksjon. Klager, krav, spørsmål eller bekymringer vedrørende tredjepartsprodukter skal rettes til tredjeparten.


AVSNITT 9 - BRUKERKOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG ANDRE INNSENDINGER
Hvis vi ber deg om det, eller hvis du, uten at vi ber deg om det, sender inn visse bidrag (f.eks. konkurransebidrag) eller kreative ideer, forslag, forslag, planer eller annet materiale, enten det er på nettet, via e-post, post eller på annen måte (samlet kalt "kommentarer"), samtykker du i at vi når som helst og uten begrensning kan redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke kommentarene du sender til oss, i hvilket som helst medium. Vi er ikke forpliktet til (1) å behandle kommentarer som konfidensielle; (2) å betale noen kompensasjon for kommentarer; eller (3) å svare på kommentarer.

Vi kan, men er ikke forpliktet til å overvåke, redigere eller fjerne innhold som vi etter eget skjønn anser som ulovlig, støtende, truende, injurierende, ærekrenkende, pornografisk, uanstendig eller på annen måte støtende eller i strid med noens immaterielle rettigheter eller disse bruksvilkårene.

Du samtykker i at dine kommentarer ikke vil krenke rettighetene til noen tredjepart, inkludert opphavsrett, varemerke, personvern, personlighet eller andre personlige eller proprietære rettigheter. Du samtykker også i at kommentarene dine ikke skal inneholde ærekrenkende eller på annen måte ulovlig, fornærmende eller uanstendig materiale eller inneholde datavirus eller annen skadelig programvare som på noen måte kan påvirke driften av tjenesten eller et relatert nettsted. Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for å være en annen enn deg selv eller villede oss eller tredjeparter med hensyn til opprinnelsen til eventuelle kommentarer. Du er eneansvarlig for alle kommentarer du kommer med og deres nøyaktighet. Vi tar ikke noe ansvar og påtar oss ikke noe ansvar for kommentarer som er lagt ut av deg eller en tredjepart.


AVSNITT 10 - PERSONOPPLYSNINGER
Overføring av personopplysninger gjennom butikken er underlagt vår personvernerklæring. Klikk her for å lese vår personvernerklæring.


PUNKT 11 - FEIL, UNØYAKTIGHETER OG UTELATELSER
Av og til kan det forekomme typografiske feil, uregelmessigheter eller utelatelser som kan påvirke produktbeskrivelser, priser, kampanjer, tilbud, fraktkostnader, leveringstider og tilgjengelighet på nettstedet vårt eller i Tjenesten. Vi forbeholder oss retten til å korrigere eventuelle feil, uregelmessigheter eller utelatelser og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere bestillinger hvis informasjon i tjenesten eller på et relatert nettsted er unøyaktig når som helst og uten varsel (inkludert etter at du har sendt inn bestillingen din).

Vi påtar oss ingen forpliktelse til å oppdatere, endre eller klargjøre informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted, inkludert prisinformasjon, med mindre det er lovpålagt. Ingen spesifikk oppdateringsdato eller oppdateringsfrekvens som gjelder i Tjenesten eller på et relatert nettsted, skal tolkes som at all informasjon i Tjenesten eller på et relatert nettsted er endret eller oppdatert.

AVSNITT 12 - FORBUDT BRUK
I tillegg til andre forbud som er angitt i bruksvilkårene, er det forbudt å bruke nettstedet eller dets innhold til følgende formål: (a) for ulovlige formål; (b) for å oppfordre andre til å utføre eller delta i ulovlige handlinger; (c) for å bryte internasjonale, føderale, provinsielle eller statlige forskrifter, regler, lover eller lokale forordninger; (d) for å krenke eller krenke våre immaterielle rettigheter eller andres immaterielle rettigheter; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, misbruke, skremme eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonalitet eller funksjonshemming; (f) å gi falsk eller villedende informasjon; (g) å laste opp eller overføre virus eller andre typer ondsinnet kode som vil eller kan brukes på en måte som påvirker funksjonaliteten eller driften av tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller internett; (h) å samle inn eller spore andres personopplysninger; (i) for å spamme, fiske, oppdrette, skjule, spinne, krype eller klore; (j) for uanstendige eller umoralske formål; eller (k) for å forstyrre eller omgå sikkerhetsfunksjonene i tjenesten eller et relatert nettsted, andre nettsteder eller internett. Vi forbeholder oss retten til å avslutte din bruk av tjenesten eller et relatert nettsted hvis du bryter noen av de forbudte bruksområdene.

AVSNITT 13 - FRASKRIVELSE AV GARANTIER; ANSVARSBEGRENSNING
Vi garanterer ikke at bruken av tjenesten vår vil være uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri.

Vi garanterer ikke at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten vil være nøyaktige eller pålitelige.

Du godtar at vi kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller avslutte tjenesten når som helst uten varsel.

Du samtykker uttrykkelig i at bruk av tjenesten eller manglende evne til å bruke tjenesten skjer på egen risiko. Tjenesten og alle produkter og tjenester som leveres til deg gjennom tjenesten, leveres "som de er" og "som tilgjengelige" for din bruk, uten noen form for erklæringer, garantier eller vilkår av noe slag, verken uttrykkelige eller underforståtte, inkludert eventuelle underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, holdbarhet, tittel og ikke-krenkelse.

meerbest, våre styremedlemmer, ledere, ansatte, partnere, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteleverandører eller lisensgivere skal under ingen omstendigheter være ansvarlige for skader, tap, krav eller direkte, indirekte, tilfeldige, straffende, spesielle eller følgeskader av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, tapte inntekter, tapte besparelser, tap av data, erstatningskostnader eller lignende skader, uansett om de er basert på kontrakt, erstatningsansvar (inkludert uaktsomhet), objektivt ansvar eller annet, som oppstår som følge av din bruk av tjenesten eller produkter som er anskaffet gjennom bruk av tjenesten, eller for andre krav som på noen måte er relatert til din bruk av tjenesten eller et produkt, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle feil eller utelatelser i innhold eller tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av tjenesten eller innhold (eller produkt) som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via tjenesten, selv om muligheten har blitt tatt opp. Ettersom enkelte stater eller jurisdiksjoner ikke tillater utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, skal vårt ansvar i slike stater eller jurisdiksjoner begrenses i den grad loven tillater det.

AVSNITT 14 - SKADESLØSHOLDELSE
Du samtykker i å holde meerbest og våre morselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, lisensgivere, tjenesteleverandører, underleverandører, leverandører, praktikanter og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, fra en tredjepart på grunn av eller som følge av ditt brudd på disse tjenestevilkårene eller dokumentene de refererer til, eller ditt brudd på en lov eller en tredjeparts rettigheter.

AVSNITT 15 - OPPHEVBARHET
Hvis en bestemmelse i disse bruksvilkårene anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen likevel kunne håndheves i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, og den delen som ikke kan håndheves, skal anses å kunne skilles fra disse bruksvilkårene. En slik avgjørelse skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten av andre gjenværende bestemmelser.
PUNKT 16 - OPPSIGELSE
Partenes forpliktelser og ansvar som er pådratt før oppsigelsesdatoen, skal for alle formål overleve oppsigelsen av denne avtalen.

Disse bruksvilkårene er gyldige inntil de sies opp av enten deg eller oss. Du kan når som helst si opp disse bruksvilkårene ved å varsle oss om at du ikke lenger ønsker å bruke tjenestene våre, eller når du slutter å bruke nettstedet vårt.

Hvis vi etter eget skjønn fastslår at du ikke overholder noen av vilkårene eller bestemmelsene i disse bruksvilkårene, eller hvis vi mistenker at du ikke har overholdt noen av vilkårene eller bestemmelsene, kan vi også si opp denne avtalen når som helst uten varsel, og du vil være ansvarlig for alle skyldige beløp til og med oppsigelsesdatoen. I tillegg kan vi nekte deg tilgang til våre tjenester (eller deler av dem).


PUNKT 17 - HELE AVTALEN
Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse tjenestevilkårene skal ikke utgjøre et avkall på en slik rettighet eller bestemmelse.

Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer eller driftsregler som vi legger ut på dette nettstedet eller i forbindelse med tjenesten, utgjør hele avtalen og forståelsen mellom deg og oss og styrer din bruk av tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, kommunikasjoner og forslag, enten de er muntlige eller skriftlige, mellom deg og oss (inkludert, men ikke begrenset til, tidligere versjoner av bruksvilkårene).

Eventuelle tvetydigheter i tolkningen av disse bruksvilkårene skal ikke tolkes mot den parten som har utformet teksten.

AVSNITT 18 - GJELDENDE LOV
Disse bruksvilkårene og eventuelle separate avtaler i henhold til hvilke vi leverer tjenester til deg, skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovgivningen i HK.


AVSNITT 19 - ENDRINGER I TJENESTEVILKÅRENE
Du kan når som helst se den nyeste versjonen av tjenestevilkårene på denne siden.


Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse bruksvilkårene ved å legge ut oppdateringer og endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke nettstedet vårt regelmessig for endringer. Hvis du fortsetter å bruke eller få tilgang til nettstedet vårt eller tjenesten etter at det er lagt ut endringer i disse bruksvilkårene, innebærer det at du godtar disse endringene.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMASJON
Spørsmål om vilkårene for bruk skal sendes til service@meerbest.com.