LUKKE

Handlekurven Din
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
đŸ’đ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿
1/ 8

đŸ’Žđ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿

đŸ’Žđ—–đ—Œđ—Œđ—čđ—Œđ—żđ—±â„ą 𝗟𝘂𝘅đ—Čđ—Ÿđ—¶đ—łđ˜ đ—Šđ—žđ—¶đ—» đ—™đ—¶đ—żđ—șđ—¶đ—»đ—Ž đ—Źđ—Œđ˜‚đ˜đ—” 𝗕𝘂𝘁𝘁đ—Č𝗿

🆗Kan returneres innen 180 dager etter mottak
🌎Utstyrt med FDA- og EU-sertifisering
205,00 NOK
0,00 NOK
buy more save more
đŸ”„ PrĂžve (2 flasker) 💰50% rabatt 💰 -€ 25,97
1 Flacon (50 ml/2,67 fl.oz)💰 -€ 20,97
đŸ”„đŸ”„GRATIS LEVERING đŸ”„ KjĂžp 2 fĂ„ 1 GRATIS (💰€ 11,9 per flaske 💰-€ 35,97 💰)
đŸ”„ đŸ”„ đŸ”„ đŸ”„ GRATIS FRAKT đŸ”„ FULL BEHANDLING (5 flasker / NOK 79 per flaske) 💰 70% RABATT💰 - NOK 395
MĂ€ngden
Bare 1000 igjen
Partipriser
MĂ€ngden
Pris
1+
205,00 NOK Hver

Forvandle huden din med Coolord™ LuxeLift Skin Firming Rejuvenating Butter

 Om denne varen

Opplev den transformerende kraften til vår klinisk utprøvde hudpleieløsning,  designet for å målrette mot og reparere skumle, slapp hud med seruminfunderte ingredienser. Vitne til synlige resultater på så lite som tre dager.

 • Tenk på det som din favoritt  , kraftige ansiktsnattkrem , nå redesignet for hele kroppen din!
 • Helkroppsbehandlingen vår revitaliserer og toner huden din, og tilfører den lysende midler som Niacinamide  for å effektivt behandle aldersflekker og mørke flekker.
 • Ved å utnytte styrken til en potent peptidformulering reduserer produktet aldringsprosessen. Den løfter huden din fra nakke til tå,  reduserer linjer og rynker, noe som resulterer i jevnere, fastere hud.
 • Den luksuriøse kremen vår stopper ikke bare med å revitalisere,  den fukter og fyller huden din, og etterlater den med en dyp hydreringsbarriere.

Gå inn i en verden av avansert hudpleie, der hver påføring bringer deg nærmere den ungdommelige og strålende huden du ønsker. 

Vitenskapelig ingrediens

Dykk inn i  vitenskapen bak Coolord™ LuxeLift Skin Firming Rejuvenating Butter,  en  omhyggelig utformet formel  som blander banebrytende ingredienser for uovertruffen hudforvandling.

 • Safir-infundert trippel peptid:  Dette komplekset feires som toppen av peptidteknologi, og trenger dypere inn i hudlagene for akselererte resultater, og tar effektivt opp bekymringene til skumle og slapp hud.
 • Niacinamid:  Et kraftverk av vitamin B-3, denne uunnværlige nærings- og hudpleiemesteren forbedrer hudtonen, reduserer mørke flekker, forbedrer lysstyrken, øker hydrering og reduserer irritasjon.
 • Tri-hyaluronsyre:  En innovativ blanding av hyaluronsyremolekyler med varierende molekylvekt sikrer optimal fuktighetsbevaring, styrker hudens fuktighetsbefestning og opprettholder dens ungdommelige kraft.
 • Mikroalger:  Denne rene formen for rødalger kommer fra de uberørte vulkanøyene på Island, og foredler hudteksturen, og fremmer reparasjon og foryngelse på cellenivå.
 • Koffein:  Rik på antioksidanter, koffein revitaliserer og gir volum til huden, reduserer aldringseffektene av miljøpåvirkere og UV-eksponering samtidig som den lindrer betennelse og ubehag.
 • Planteavledet Squalane:  Denne botaniske fuktighetskremen reduserer forekomsten av fine linjer og rynker, samtidig som den fremmer cellulær fornyelse, og forbedrer hudens spenst og tekstur.
 • Sheasmør:  Kjent som toppen av naturlig hydrering, denne krystalliserte hydratoren pakker huden inn i umiddelbar og varig fuktighet, og sikrer en smidig og revitalisert hudfarge.

Kundegodkjenning

Oppdag ekte resultater med vår hudpleie. Brukere rapporterte bemerkelsesverdige forbedringer på bare en uke.

 

 • ✔Forbløffende 100 % var enig i at huden deres føltes dypt fuktet.
 • ✔En betydelig 96 % bekreftet en synlig reduksjon i tørr hud.
 • ✔Over 93 % så en forbedring i utseendet til linjer og rynker.
 • ✔Omtrent 97 % observerte at huden deres virket synlig fastere.
 • ✔ Imponerende 96 % la også merke til en forbedring i hudtekstur.
 • ✔ Mer enn 84 % følte at huden deres så mer ungdommelig ut.
 • ✔Og bemerkelsesverdige 90 % var enige om at det forbedret deres generelle hudutseende.

Oppdag de transformative opplevelsene til våre fornøyde kunder

"Etter uker med bruk  har mine fine linjer og rynker blitt synlig redusert. Huden min føles strammere, spesielt rundt halsen, noe som får meg til å se yngre ut.  Det er det første produktet som virkelig har gjort en forskjell for meg."--Sofia Walker


Denne nakke- og benoppstrammende kremen er fenomenal.  På bare noen få uker var endringene betydelige.  Huden min er fastere og kremen har gjort mirakler. "--Ellie Evans

đŸ”„ 4 uker med hudfornyelsestestingđŸ”„

"Jeg brukte over 1000 dollar og gikk frem og tilbake til hudpigmenteringsklinikker i to år og fikk bare en liten endring. Så anbefalte en venn av meg denne rynkekremen til meg, og jeg ville prøve den fordi jeg hadde gått tom for mine gamle hudpleieprodukter til min overraskelse, jeg la merke til at huden min så lysere ut etter å ha brukt ca hud!"

For strålende, løftet hud, følg disse enkle trinnene

 1. Morgen og kveld, glatt et tynt lag over nakken, bena, magen, armene eller et hvilket som helst ønsket område for en forbedret løft og glød.
 2. Bruk milde sirkulære bevegelser for å massere, skap varme for bedre absorpsjon.

Spesifikasjon

 • Netto innhold: 50ml
 • Holdbarhet:  3 år
 • Gjeldende hudtype:  alle
 • VÅR GARANTI

  • Vi tror virkelig at vi tilbyr noen av de mest innovative og inspirerende produktene i verden, og vi ønsker å sikre at vi sikkerhetskopierer det med en risikofri jernbelagt 30-dagers garanti.
  • Hvis du av NOEN grunn ikke har en positiv opplevelse, kontakt oss og vi vil sørge for at ALLE dine bekymringer blir adressert og at du drar 100% fornøyd og smilende.udefinert